poniedziałek, 9 października 2023

Zdrajca

Ten moment, kiedy czytasz, że zdrajca narodu, który rzekomo cenił wierność i oddanie ojczyźnie; zdrajca, który dla wymiernych korzyści swoich i swojej rodziny naraził 38 milionów rodaków; zdrajca, ktory współpracował z narodem, który sprzedał nas w Jałcie ZSRR... zostaje odznaczony. To ten moment... i wiesz, że mieszkasz w Polsce.

Poranny żarcik

Chcecie usłyszeć żarcik? Pracownicy poczty polskiej będą dzisiaj strajkować. Będzie to strajk ostrzegawczy. Dzisiaj od 8 do 10 nie będą prac...