poniedziałek, 9 października 2023

Zdrajca

Ten moment, kiedy czytasz, że zdrajca narodu, który rzekomo cenił wierność i oddanie ojczyźnie; zdrajca, który dla wymiernych korzyści swoich i swojej rodziny naraził 38 milionów rodaków; zdrajca, ktory współpracował z narodem, który sprzedał nas w Jałcie ZSRR... zostaje odznaczony. To ten moment... i wiesz, że mieszkasz w Polsce.

Nocne grzanie

Piątek, parę minut przed północą. Ona od kilku minut dochodzi. Jego nie słychać. Zapewne jest skupiony. Poza tym słychać szum wentylatora. Z...